Home | Wie was Frederik van Eeden? | Chronologie | Bibliografie | het Genootschap | Collectie | de Mededelingen | Informatie

Handschrift van De kleine Johannes, notities over Walden en een tekening door Van Eeden van september 1908

Met toestemming van de auteur en de uitgeverij overgenomen uit: Jan Fontijn, Tweespalt. Het leven van Frederik van Eeden tot 1901, E.M. Querido’s Uitgeverij B.V., Amsterdam 1990.

Bibliografie

De afzonderlijke publicaties van Frederik van Eeden tot 1940 (alfabetisch op oorspronkelijke titel).

Titel

Publicatie

Aan de vrije jeugd 1914-1

Aan de vrije jeugd. Door Frederik van Eeden.
W. Versluys. Amsterdam 1914.
Tekst op p.: 5-32.

Aan den keizer 1890-1

[p. 16 ondertekend:] Frederik van Eeden
Aan den keizer aller Russen.
W. Versluys. Amsterdam 1890.
Tekst op p.: 3-16

Aan den keizer/vert 1891-1

Lettre a sa majesté l'empereur de toutes les Russies. Par Frédéric van Eeden.
Traduite du hollandais.
Imprimerie P. Dubois, 5, Quai des moulins, 5. Genève 1891. Tekst op p.: 3-16.

Aan mijn engelbewaarder 1922-1

Aan mijn engelbewaarder en andere gedichten. Door Frederik van Eeden.
W. Versluys. Amsterdam 1922.
Tekst op p.: 5-54

Beginsel der psycho-therapie 1892-1

Frederik van Eeden
Het beginsel der psycho-therapie. [volgens Brinkman, Kalff, kaartsysteem Documentatiedienst Nederlands Letterkundig Museum en Bloemlezing Studies]. W. Versluys. Amsterdam 1892.
Tekst op p.: [?]

Bij 't licht 1915-1

Bij 't licht van de oorlogsvlam. Door Frederik van Eeden.
W. Versluys. Amsterdam 1915.
Tekst op p.: 5,7-141

Bij 't licht/vert 1916-1

Vid skenet av krigslägan. Av Frederik van Eeden. Bemyndigad översättning av Arnold Norlind.
Svenska Andelsfórlaget. Stockholm [cp:] 1916.
Tekst op p.: 5,7-96

Binnenlandsche kolonisatie 1901-1

[geen tp, vpl:] Frederik van Eeden
[vpl:] Binnenlandsche kolonisatie.
[vpl:] W. Versluys. [vpl:] Amsterdam 1901.
Tekst op p.: 1-32

Blijde wereld 1903-1

De blijde wereld. Reden over mensch en maatschappij. Door Frederik van Eeden.
Versierd met houtsneden van Georg Rueter.
W. Versluys. Amsterdam 1903.
Tekst op p.: 1-13,15-18,19-369

Blijde wereld/vert 1906-1

En lycklig värld. Tankar om människan och samhället. Af Frederik van Eeden.
Bemyndigad öfversättning af Ida Bäckmann.
Hugo Gebers Förlag. Stockholm [cp:] 1906.
Tekst op p.: III-IV,V-XVI,I-3,4-214

Blijde wereld/vert 1907-1

Die freudige Welt. Betrachtungen über den Menschen und die Gesamtheit Aller
von Frederik van Eeden. Einzig autorisierte Übertragung von Else Otten.
Verlegt bei Schuster & Loeffler. Berlin und Leipzig 1907.
Tekst op p.: 5-289,290-322

Blijde wereld/vert 1922-1

vpl:] Frederik van Eeden
Radostný sv?t. Úvahy o ?lov?ku a lidské spole?nosti od Frederika van Eedena.
P?eložil z Holandštiny se svolením autorovým Miloš Seifert. [ct: 'Gong' svazek 5 (..)].
Vydavatelství 'Sfinx' Kr. Vinohrady, Dobrovského 4. [vpl:] Praha [ct:] 1922.
Tekst op p.: 7-16,17-19,20-277,278.

Bloemlezing uit de werken 1927-1

Bloemlezing uit de werken van Frederik van Eeden. Voor de hoogste klassen van gymnasium, lyceum en h.b.s. Gekozen en ingeleid door H. W. van Tricht. Leeraar aan het Baarnsch Lyceum. Met toestemming van den schrijver. Bandteekening van G. S. Stokmans.
W. Versluys. Amsterdam 1927.
Tekst op p.: 3,5-8,9 -152

Bloemlezing uit Van Eeden's 1899-1

Bloemlezing uit Van Eeden's werken.
W. Versluys. Amsterdam 1899.
Tekst op p.: 3- 153

Bloemlezing uit zijn werk 1935-1

Frederik van Eeden
Bloemlezing uit zijn werk.
Uitgeverij Kirchner. Amsterdam z.j. [= ca. 1935].
Tekst op p.: 3- 153

Brieven 1907-1

Brieven van Frederik van Eeden. Fragmenten eener briefwisseling uit de jaren 1889-1899.
Uitgegeven met toestemming van den schrijver en met meerdere portretten versierd.
Maas & Van Suchtelen. Amsterdam-Leipzig 1907.
Tekst op p.: ongep.,1-181

Brieven aan Henri Borel 1934-1

Brieven van Frederik van Eeden aan Henri Borel. [twee verschillende banden, resp.
met de tekst: Frederik van Eeden aan Henri Borel/Frederik van Eeden. Brieven
aan Henri Borel].
Uitgeverij Pax. Den Haag [en:] Brussel z.j. [= 1934].
Tekst op p.: 9,11-177

Brieven van generzijds 1915-1

Brieven van generzijds. Uit het Engelsch van mrs. EIsa Barker. Geautoriseerde vertaling.
Met een voorreede van dr. Frederik van Eeden.
W. Versluys. Amsterdam 1915.
Tekst op p.: 5-6,7-248

Brieven van generzijds 1918-2

Brieven van generzijds. Uit het Engelsch van mrs. EIsa Barker. Geautoriseerde vertaling.
Met een voorreede van dr. Frederik van Eeden. Tweede druk.
W. Versluys. Amsterdam 1918.
Tekst op p.: 5-6,7-248

Broeders 1894-1

Frederik van Eeden
De broeders. Tragedie van het recht. [rug: Van Eeden. Tragedie van het recht].
W. Versluys. Amsterdam 1894.
Tekst op p.: 5-253

Broeders 1912-2

De broederveete. Tragedie van het recht. Door Frederik van Eeden. Tweede druk.
W. Versluys. Amsterdam 1912.
Tekst op p.: ongep.[ = ft],3-188

Broeders 1921-3

De broederveete. Tragedie van het recht. Door Frederik van Eeden. Derde druk.
W. Versluys. Amsterdam 1921.
Tekst op p.: ongep.[ = p.3],5-188

Broeders 1939- 4

De broeders. Tragedie van het recht. Door Frederik van Eeden.
Inleiding en aantekeningen van dr. H. W. van Tricht.
Bandontwerp van Jac. Nuiver. Vierde druk.
Wereldbibliotheek N.V. Amsterdam 1939.
Tekst op p.: 5,7-18,19-173,175-185

Broeders/vert 1934-1

Frederik van Eeden
Bratri (De Broederveete). Dramatická básen. [ct: Sbornik Svetové Poesie. Vydává
ceská akademie ved a um_ni. Svazek 169 Frederik van Eeden. Bratri (De Broederveete).
Z holandského rozmerem originálu prelozil Milos Seifert. (00)].
[ct:] Nakladateistvi J. Otto Spolecnost S R.O. [ct:] V Praze 1934.
Tekst op p.: 5-14,17-188

Chitra 1918-1

Chitra. Een spel in één acte. Van Rabindranath Tagore. Door Frederik van Eeden.
Uitsluitend geautoriseerde vertaling.
W. Versluys. Amsterdam 1918.
Tekst op p.: 7-79

Chitra 1922-2

Chitra. Een spel in één acte. Van Rabindranath Tagore. Door Frederik van Eeden.
Uitsluitend geautoriseerde vertaling. 2e druk.
W. Versluys. Amsterdam 1922.
Tekst op p.: 7-79

Compte rendu 1889-1

Compte rendu des résultats obtenus pendant la première période bisannuelle 1887
188g. Lu au congrès international de I'hypnotisme expérimental et thérapeutique réuni à Paris du 8 au 12 Août 1889. Considérations générales. Résumé de I'expérience dans les cas spéciaux. Statistique portant sur 414 cas. Observations de maladies. [bovenaan tp: Clinique de psycho- thérapie suggestive fondée à Amsterdam Ie 15 Août 1887 et dirigée par les docteurs A. W. van Renterghem et F. van Eeden.].
A. Manceaux, Editeur. 12 Rue des trois-têtes 12. Bruxelles 188g.
Tekst op p.: 7-92

Dante en Beatrice 1908-1

Dante en Beatrice en andere verzen. Door Frederik van Eeden. [vpl: Dante en Beatrice. (..)].
W. Versluys. Amsterdam 1908.
Tekst op p.: 3-94

Dante en Beatrice 1917-2

Dante en Beatrice en andere verzen. Door Frederik van Eeden. Tweede druk.
[vpl: Dante en Beatrice. (..)].
W. Versluys. Amsterdam 1917.
Tekst op p.: 3-94

Deutsch-Chinesische 1923-1

Deutsch-Chinesische Liebes-Mosaik. Aus der wahrhaftigen Geschichte von der schönen, ernsten Frau Pao-Tsz und von dem verliebten Dichter-Kaiser Yéu-Wang, in Hoch-deutscher Sprache gedichtet durch Frederik van Eeden. [ft:Liebes-Mosaik ].
W. Versluys. Amsterdam 1923.
Tekst op p.: 5-63

Don Torribio 1890-1

Frederik van Eeden
Don Torribio. Een comedie.
W. Versluys. Amsterdam 18go.
Tekst op p.: g-120, 12 1-128

Don Torribio 1910-2

Frederik van Eeden
Don Torribio. Een comedie. (Voor de eerste maal opgevoerd op den 17en september 1903, door de Nederl. Tooneelvereeniging in den Hollandsehen Schouwburg, te Amsterdam.) Tweede druk.
W. Versluys. Amsterdam 1910.
Tekst op p.: g-120, 121- 128

Don Torribio 1935-3

Frederik van Eeden
Don Torribio. Een comedie. (Voor de eerste maal opgevoerd op den 17en september 1903, door de Nederl. Tooneelvereeniging in den Hollandsehen Schouwburg, te Amsterdam). Derde druk.
W. Versluys (N.V.). Amsterdam-Batavia-Paramaribo 1935.
Tekst op p.: 9-120,121-128

Eeuwige schoonheid 1921-1

De eeuwige schoonheid des hemels. Mededeelingen van generzijds ontvangen en opgeschreven door rev. G. Vale Owen. Met inleiding van dr. Frederik van Eeden, en onder diens toezicht vertaald.
De laaglanden. Scheltens & Giltay. Amsterdam z.j. [= 1921).
Tekst op p.: 3-8,9-31,32-254

Ellen 1891-1

Frederik van Eeden
Ellen. Een lied van de smart.
W. Versluys. Amsterdam 1891.
Tekst op p.: 7-133

Ellen 1892-2

Frederik van Eeden
Ellen. Een lied van de smart. Tweede druk.
W. Versluys. Amsterdam 1892.
Tekst op p.: 7-133

Ellen 1896-3

[rug:] van Eeden
Ellen. Een lied van de smart. Derde druk.
W. Versluys. Amsterdam 1896.
Tekst op p.: 7-133

Ellen 1900-4

[rug:] van Eeden
Ellen. Een lied van de smart. Vierde druk.
W. Versluys. Amsterdam 1900.
Tekst op p.: 7-133

Ellen 1907-5

[ vpl:] F. van Eeden
Ellen. Een lied van de smart. Vijfde druk.
W. Versluys. Amsterdam 1907.
Tekst op p.: 7-100

Ellen 1913-6

[vpl:] F. van Eeden
Ellen. Een lied van de smart. Zesde druk.
W. Versluys. Amsterdam 1913.
Tekst op p.: 7-100

Ellen 1917-7

[vpl:] F. van Eeden
Ellen. Een lied van de smart. Zevende druk.
W. Versluys. Amsterdam 1917.
Tekst op p.: 7-100

Ellen 1920-8

[vpl:] F. van Eeden
Ellen. Een lied van de smart. Zevende druk [ = 8e druk).
W. Versluys. Amsterdam Ig20.
Tekst op p.: 7-100

Ellen 1936-9

[vpl:] F. van Eeden
Ellen. Een lied van de smart. Achtste druk [= 9e druk).
W. Versluys (N.V.). Amsterdam-Batavia-Paramaribo 1936.
Tekst op p.: 7-100

Ellen/vert 1905-1

Frederik van Eeden
Ellen. Ein Lied vom Schmerz. Aus dem Niederländischen. [bovenaan tp: Aus
fremden Gärten. Metrische Übertragungen von Otto Hauser].
Verlegt bei Baumert & Ronge. Großenhain 1905.
Tekst op p.: 7-11,15-74

Ellen/vert 1913-2

Frederik van Eeden
Ellen. Ein Lied vom Schmerz. Aus dem Niederländischen von Otto Hauser.
Zweite Auflage. [ft: Aus fremden Gärten 12].
Alexander Duncker Verlag. Weimar 1913.
Tekst op p.: V-VI,3-40

Enkele verzen 1898-1

[P.50:] Frederik van Eeden
Enkele verzen.
W. Versluys. Amsterdam 1898.
Tekst op p.: 1-48

Eucharistie 1924-1

Eucharistie. Het woord der verzoening. Een lied in Hebreeuwschen trant. Door
Frederik van Eeden. Met titelplaat van Jan Toorop.
Apologetisch Bureau 'Houvast', Breedstraat 9. Alkmaar [p. 31:] 1924.
Tekst op p.: 5-30

Eucharistie/vert 1924-1

Eucharistia. Verbum pacis. Carmen Hebraeorum ritu. Neerlandice cecienit F.
van Eeden. Latine vertit C. Wilde S.J. Imaginem carmini praefixam del. J. Toorop.
Apologetisch Bureau 'Houvast', Breedstraat 9. Alkmaar Cp. 3 I:] 1924.
Tekst op p.: 5-28

Eucharistie/vert 1924-1

Eucharistie. La parole de la réconciliation. Chant en style hébreu. Par Frederik van
Eeden. Illustré par Jan Toorop.
Apologetisch Bureau 'Houvast', Breedstraat 9. Alkmaar Cp. 3 [;] 1924.
Tekst op p.: 5-30

Eucharistie/vert 1924-1

Frederik van Eeden
Eucharistie. The word of atonement. A song in Hebrew measure. Illustrated by Jan
Toorop.
Apologetisch Bureau 'Houvast', Breedstraat 9. Alkmaar Cp. 3 I:] 1924.
Tekst op p.: 5-30

Eucharistie/vert 1924-1

Eucharistie. Das Wort der Versöhnung. Ein Lied nach hebräischer Art durch Frederik van Eeden. Mit Titelbild von Jan Toorop.
Apologetisch Bureau 'Houvast', Breedstraat 9. Alkmaar Cp. 3 I :] 1924
Tekst op p.: 5-30

Frans Hals 1884-1

Frederik van Eeden
Frans Hals. Historisch, anachronistisch kluchtspel in drie bedrijven.
A. Rossing [= Rössing]. 's Gravenhage 1884.
Tekst op p.: 1-59

Frans Hals 1913-2

Frederik van Eeden
Frans Hals. Historisch, anachronistisch kluchtspel in drie bedrijven.
Tweede druk. W. Versluys. Amsterdam 1913 [tevens jaartal 1884 op tp (in Romeinse cijfers)].
Tekst op p.: 5-63

Gedachten 1920-1

Gedachten van dr. Frederik van Eeden. Verzameld door L. J. C. van Vliet-van Dam.
[ft: Dr. Frederik van Eeden's gedachten-album]. [p. I: Frederik van
Eeden's gedachten).
L. J. Veen. Amsterdam z.j. [= 1920].
Tekst op p.: 2-245

Gemeenschappelijk grondbezit 1903-1

Gemeenschappelijk grondbezit, een toelichting voor den arbeider. Door Frederik
van Eeden.
W. Versluys. Amsterdam 1903.
Tekst op p.: 3-32

Godshuis 1921-1

Het godshuis in de lichtstad. Door Frederik van Eeden. Met ontwerp-teekeningen
van J. London.
W. Versluys. Amsterdam 1921.
Tekst op p.: 1-73

Grassprietjes 1885 - I

Grassprietjes of liederen op het gebied van deugd, godsvrucht en vaderland, in vier afdeelingen, zijnde: I. Een tuiltje poëzie voor het huisgezin. II. Versche lauwerblaadjes om de hoofden van Neêrlands dichterhelden. III. Predikanten-lied. (Hulde aan onzen geestelijken stand.) IV. Mengelpoëzie. Door Cornelis Paradijs [ = Frederik van Eeden], oudmakelaar in granen. Met een open brief aan den schrijver door P. A. Saaije Azn. en een voorrede van Sebastiaan Slaap.
W. Versluys. Amsterdam 1885.
Tekst op p.: 5-6,7-10,11-64

Grassprietjes 1887-2

Grassprietjes of liederen op het gebied van deugd, godsvrucht en vaderland, in vier afdeelingen, zijnde: I. Een tuiltje poëzie voor het huisgezin. II. Versche lauwerblaadjes om de hoofden van Neêrlands dichterhelden. III. Predikanten-lied. (Hulde aan onzen geestelijken stand.) IV. Mengelpoëzie. Door Cornelis Paradijs [= Frederik van Eeden], oudmakelaar in granen. Met een open brief aan den schrijver door P. A. Saaije Azn. en een voorrede van Sebastiaan Slaap. Tweede vermeerderde en verbeterde druk.
W. Versluys. Amsterdam 1887.
Tekst op p.: 5-6,7-9,10,11-68

Grassprietjes 1905 - 3

Grassprietjes of liederen op het gebied van deugd, godsvrucht en vaderland, in vier afdeelingen, zijnde: I. Een tuiltje poëzie voor het huisgezin. II. Versche lauwerblaadjes om de hoofden van Neêrlands dichterhelden. III. Predikanten-lied. (Hulde aan onzen geestelijken stand.) IV. Mengelpoëzie. Door Cornelis Paradijs [ = Frederik van Eeden], oudmakelaar in granen. Met een open brief aan den schrijver door P.A. Saaije Azn. en een voorrede van Sebastiaan Slaap. Derde vermeerderde en verbeterde druk.
W. Versluys. Amsterdam 1905.
Tekst op p.: 5-6,7-9,10,11-68

Grassprietjes 1916 - 4

Grassprietjes of liederen op het gebied van deugd, godsvrucht en vaderland, in vier afdeelingen, zijnde: I. Een tuiltje poëzie voor het huisgezin. II. Versche lauwerblaadjes om de hoofden van Neêrlands dichterhelden. III. Predikanten-lied (hulde aan onzen geestelijken stand). IV. Mengelpoëzie. Door Cornelis Paradijs [= Frederik van Eeden], oudmakelaar in granen. Met een open brief aan den schrijver door P.A.Saaije Azn. en een voorrede van Sebastiaan Slaap. Vierde vermeerderde en verbeterde druk.
W. Versluys. Amsterdam 1916.
Tekst op p.: 5-6,7-9,10,11 68.

Grassprietjes 1929 - 5

Grassprietjes of liederen op het gebied van deugd, godsvrucht en vaderland, in vier afdeelingen, zijnde: I. Een tuiltje poëzie voor het huisgezin. II. Versche lauwerblaadjes om de hoofden van Neêrlands dichterhelden. III. Predikanten-lied (hulde aan onzen geestelijken stand). IV. Mengelpoëzie. Door Cornelis Paradijs [= Frederik van Eeden], oud makelaar in granen. Met een open brief aan den schrijver door P. A. Saaije Azn. en een voorrede van Sebastiaan Slaap. Vijfde vermeerderde en verbeterde druk.
W. Versluys. Amsterdam 1929.
Tekst op p.: 5-6,7-9,10,11-68.

Happy humanity 1912 - 1

Happy humanity. By dr. Frederik van Eeden. [z.dr.]. [cp:(..) Copyright, 1909,
1910,1911,1912, by Doubleday, Page & Company (..)].
Doubleday, Page & Company. Garden City, New York 1912.
Tekst op p.: VII, 1-250,251-265.

Happy humanity/vert 1913 - 1

Glückliche Menschheit. Von Frederik van Eeden. [cp: Mit einer Einleitung von Franz Oppenheimer. Autorisierte Übertragung aus dem Englischen von Julie Sotteck. (..)].
S. Fischer, Verlag. Berlin 1913.
Tekst op p.: 5-15,16,17-266,267-285.

Heks van Haarlem 1915 - 1

De heks van Haarlem. Treurspel der onzeekerheid. Door Frederik van Eeden.
W. Versluys. Amsterdam 1915.
Tekst op p.: ongep.[ = p. 5],7-111.

Heks van Haarlem 1919 - 2

De heks van Haarlem. Treurspel der onzeekerheid. Door Frederik van Eeden.
Tweede druk.
W. Versluys. Amsterdam 1919.
Tekst op p.: ongep.[ = p. 5],7-111.

Heks van Haarlem 1925-3

De heks van Haarlem. Treurspel der onzeekerheid. Door Frederik van Eeden.
Derde druk.
W. Versluys. Amsterdam 1925.
Tekst op p.: ongep.[ = p. 5],7-111.

Heks van Haarlem 1930-4

De heks van Haarlem. Treurspel der onzeekerheid. Door Frederik van Eeden.
Vierde druk.
N.V. W. Versluys' Uitgevers-maatschappij. Amsterdam 1930.
Tekst op p.: ongep.[ = P.5],7-111.

Heks van Haarlem 1936-5

De heks van Haarlem. Treurspel der onzeekerheid. Door Frederik van Eeden.
Vijfde druk.
W. Versluys (N.V.). Amsterdam-Batavia-Paramaribo 1936.
Tekst op p.: ongep. [ = p. 5],7 -111.

Heks van Haarlem/vert 1916-1

Häxan fran Haarlem. En tragedi om osäkerheten av Frederik van Eeden. Bemyndi
gad översättning fran fórfattarens manuskript av Arnold Norlind.
Svenska Andelsfórlaget. Stockholm [cp:] 1916.
Tekst op p.: 5-158,159.

Hongerige steenen 1920-1

Hongerige steenen. Van Rabindranath Tagore. Door Frederik van Eeden. [2 delen:]
1. Uitsluitend geautoriseerde vertaling./II. Uitsluitend geautoriseerde vertaling.
W. Versluys. Amsterdam 1920.
Tekst op p.: 3-134/3-14-4

Hoovenier 1914-1

Rabindranath Tagore
De hoovenier. Door Frederik van Eeden. Uitsluitend geautoriseerde vertaling.
W. Versluys. Amsterdam 1914.
Tekst op p.: 5-131.

Hoovenier 1914-2#

Rabindranath Tagore
De hoovenier. Door Frederik van Eeden. Tweede duizend. Uitsluitend geautoriseerde vertaling.
W. Versluys. Amsterdam 1914.
Tekst op p.: 5-131.

Hoovenier 1914-3#

Rabindranath Tagore
De hoovenier. Door Frederik van Eeden. Derde duizend. Uitsluitend geautoriseerde vertaling.
W. Versluys. Amsterdam 1914.
Tekst op p.: 5-131.

Hoovenier 1917-4#

Rabindranath Tagore
De hoovenier. Door Frederik van Eeden. Vierde duizend. Uitsluitend geautoriseerde vertaling.
W. Versluys. Amsterdam 1917.
Tekst op p.: 5-131.

Hoovenier 1919-5#

Rabindranath Tagore
De hoovenier. Door Frederik van Eeden. Vijfde tot zesde duizend. Uitsluitend geautoriseerde vertaling.
W. Versluys. Amsterdam 1919.
Tekst op p.: 5-131.

Hoovenier 1921-7#

Rabindranath Tagore
De hoovenier. Door Frederik van Eeden. Zevende tot tiende duizend. Uitsluitend geautoriseerde vertaling.
W. Versluys. Amsterdam Ig21.
Tekst op p.: 5-131.

Huis en waereld 1921-1

Huis en waereld. Van Rabindranath Tagore. Door Frederik van Eeden. Uitsluitend geautoriseerde vertaling.
W. Versluys. Amsterdam 1921.
Tekst op p.: 5-329.

Hypnotisme en de wonderen/vert 1921-1

Frederik van Eeden
Zázraky a mysticism v staré i nové dob?. Studie. Z holandštiny p?eložil prof. Miloš
Seifert. [ct: Knihovna Sfingy, ?.I. svazek 24. (..)].
Vydavatelství 'Sfinx'. Kr. Vinohrady, Dobrov. 4. z.pl. [= Praag] 1921.
Tekst op p.: 5-27.

Idealisten 1909-1

De idealisten of het beloofde land. Tooneelspel in vier tafereelen. Door Frederik van Eeden.
W. Versluys. Amsterdam 1909.
Tekst op p.: 5-9,11-180.

Iets over de maatschappij 1906-1

[geen tp, vpl:] Iets over de maatschappij 'De Eendracht'. Door dr. Fred. van Eeden
te Amsterdam. [tekst op p. 18 ondertekend met 'De directie' (= Frederik van Eeden)].
z.uitg. [= Maatschappij De Eendracht]. z.pl. [= Amsterdam] z.j. [= 1906].
Tekst op p.: 1-18.

IJsbrand 1908-1

IJsbrand. Eene tragi-comedie. Door Frederik van Eeden.
W. Versluys. Amsterdam Ig08.
Tekst op p.: 7-160.

IJsbrand 1926-2

IJsbrand. Eene tragi-comedie. Door Frederik van Eeden. [z.dr.].
W. Versluys. Amsterdam 1926.
Tekst op p.: 7-160.

IJsbrand/vert 1908-1

Ysbrand. Eine Tragikomödie in vier Aufzügen. Von Frederik van Eeden. Deutsche
Original-Ausgabe besorgt von Else Otten.
Concordia Deutsche Verlags-Anstalt Hermann Ehbock. Berlin W .30 z.j. [= 1908].
Tekst op p.: 3-147.

IJsbrand/vert 1910-1

Ysbrand. A tragicomedy. By doctor Frederik Van Eeden. Authorized translation
from the original Dutch. With photographs of the author and the original American cast.
[ongep.[ = p. VII]: First performance in English.
At the University of Kansas. January 14, 1910. (..)].
Journal Print. z.pl. [cp:] 1910.
Tekst op p.: ongep.[ = V-VI],1-82.

In kenterend getij 1913-1

In kenterend getij. Een dubbel-drama. Door Frederik van Eeden. [p. g: I, De zendeling.
Tooneelspel in zes tafreelen. (00)]. [p. 89: 11. De stamhouder. (..)].
W. Versluys. Amsterdam 1913.
Tekst op p.: 5 -8,g-171.

Ismea 1923-1

Isméa of de stervende vlinder. Een sprookje voor 't tooneel. Door Frederik van Eeden.
W. Versluys. Amsterdam 1923.
Tekst op p.: 5-80.

Jeugd-verzen 1926-1

Frederik van Eeden
Jeugd-verzen. [vpl:Jeugdverzen. (..)].
J. J. Romen & Zonen, uitgevers. Roermond z.j. [= 1926].
Tekst op p.: 2-120.

Jezus' leer 1919-1

Frederik van Eeden
Jezus leer en verborgen leeven. [vpl:Jezus' leer (00)].
W. Versluys. Amsterdam 1919.
Tekst op p.: 1-184,185.

Johannes Viator 1892- 1

Frederik van Eeden
Johannes Viator. Het boek van de liefde. [ft (na tp): Het boek van de liefde]. [vpl: Johannes Viator.
Het boek van de liefde]. [rug: Van Eeden. Het boek van de liefde].
W. Versluys. Amsterdam 1892.
Tekst op p.: 7-393,395.

Johannes Viator 1895-2

Frederik van Eeden
Johannes Via tor. Het boek van de liefde. Tweede druk. [ft (na tp): Het boek van de liefde]. [vpl: Johannes Viator. Het boek van de liefde]. [rug: Van Eeden. Het boek van de liefde].
W. Versluys. Amsterdam 1895.
Tekst op p.: 7-331,333.

Johannes Viator 1906-3

Frederik van Eeden
Johannes Viator. Het boek van de liefde. Derde druk. [ft (na tp): Het boek van de liefde]. [vpl:
Johannes Viator. Het boek van de liefde. 3e druk]. [rug: Van Eeden. Het boek van de liefde].
W. Versluys. Amsterdam Ig06.
Tekst op p.: 7-283,285.

Johannes Viator 1922-4

Frederik van Eeden
Johannes Viator. Het boek van de liefde. Vierde druk. [geen ft]. [vpl: Frederik van Eeden. Johannes Viator.
Het boek van de liefde]. [rug: Eeden. Het boek van de liefde].
W. Versluys' Uitg. Mij. Amsterdam 1922.
Tekst op p.: 3-6,7-331,333.

Johannes Viator/vert 1908-1

Frederik van Eeden
Johannes der Wanderer. Blätter der Liebe. Deutsche Ausgabe besorgt von Else Otten.
Schuster & Loeffler. Berlin und Leipzig 1908.
Tekst op p.: 5-306,307.

Johannes Viator/vert 1908-2

Frederik van Eeden
Johannes der Wanderer. Blätter der Liebe. Zweite, verbesserte Auflage. Deutsche Ausgabe
besorgt von Else Otten.
Schuster & Loeffler. Berlin [vpl: Berlin und Leipzig] z.j. [= 1908].
Tekst op p.: 5-230,231.

Johannes Viator/vert 1919-1

Frederik van Eeden
Johannes Viator. Kniha lásky. [vpl:(..) Knihy dobrych autorü. (..)]
[ongep.( = P.203):(..) Prelozil Milos Seifert (..) 165 a 166 svazek knih dobrych autorü (..)].
[ongep.( = p. 203):] Kamilla Neumannová. V Praze 1919.
Tekst op p.: 5-20l,ongep.[ = p. 202).

Juist omdat ik Duitscher ben 1916-1

Juist omdat ik Duitscher ben. Een beschouwing van het boek 'J'accuse'. Door
Hermann Fernau. Geautoriseerde vertaling met een voorreede van Frederik van
Eeden. [vpl:Juist omdat ik Duitscher ben! (..)].
Van Holkema & Warendorf. Amsterdam z.j. [= 1916].
Tekst op p.: 5-10,II-92.

Juist omdat ik Duitscher ben 1916-2

Juist omdat ik Duitscher ben. Een beschouwing van het boek 'J'accuse'. Door
Hermann Fernau. Geautoriseerde vertaling met een voorreede van Frederik van
Eeden. Tweede druk. [vpl: Tweede druk. Juist omdat ik Duitscher ben! (..)].
Van Holkema & Warendorf. Amsterdam z.j. [= 1916].
Tekst op p.: 5-10,II-92.

Kabir 1916-1

'Kabir'. Door Frederik van Eeden. Naar het Engelsch van Evelyn Underhill en
Rabindranath Tagore. Geautoriseerde vertaling. [rug: F. van Eeden. Kabir).
W. Versluys. Amsterdam 1916.
Tekst op p.: 5-24,25-143.

Kerk en communisme 1921-1

Kerk en communisme. Reede gehouden te Antwerpen, 29 Januari 1921 voor de
conferentie van Vlaamsche advocaten. Door Frederik van Eeden.
W. Versluys. Amsterdam 192 I.
Tekst op p.: 3-31.

Kleine Johannes 1 1887-1

De kleine Johannes. Door Frederik van Eeden. Met een ets van Jan Veth.
Mouton & Co. 's-Gravenhage 1887.
Tekst op p.: 1-189.

Kleine Johannes 1 1892-2

De kleine Johannes. Door Frederik van Eeden. Met een ets van Jan Veth.
[z.dr.]. Mouton & Co. 's-Gravenhage 1892.
Tekst op p.: 1-l92.

Kleine Johannes 1 1893-3

De kleine Johannes. Door Frederik van Eeden. Met een portret van den auteur door Jan Veth. [z.dr.].
Mouton & Co. 's-Gravenhage 1893.
Tekst op p.: 1-l92.

Kleine Johannes 1 1896-4

De kleine Johannes. Door Frederik van Eeden. Met een portret van den auteur door Jan Veth. Vierde druk.
Mouton & Co. 's-Gravenhage 1896.
Tekst op p.: 1-l92.

Kleine Johannes 1 1898-5

De kleine Johannes. Door Frederik van Eeden. Met IX lithografieën en versieringen
door Edzard Koning. [z.dr.].
Mouton & Co. 's-Gravenhage z.j. [= 1898].
Tekst op p.: 7-l90.

Kleine Johannes 1 1900-6

De kleine Johannes. Door Frederik van Eeden. Met een portret van den auteur door Jan Veth. Zesde druk.
Mouton & Co. 's-Gravenhage 1900.
Tekst op p.: 1-l92.

Kleine Johannes 1 1902-7

De kleine Johannes. Door Frederik van Eeden. Met een portret van den auteur door Jan Veth. Zevende druk.
Mouton & Co. 's-Gravenhage 1902.
Tekst op p.: 1-l92.

Kleine Johannes 1 1910-8

De kleine Johannes. Door Frederik van Eeden. Met een portret van den auteur door Jan Veth. Achtste druk.
Mouton & Co. 's-Gravenhage 1910.
Tekst op p.: 1-l92.

Kleine Johannes 1 1915-9

De kleine Johannes. Door Frederik van Eeden. Met een portret van den auteur door Jan Veth. Negende druk.
Mouton & Co. 's-Gravenhage 1915.
Tekst op p.: 1-l92.

Kleine Johannes 1 1919-10

De kleine Johannes. Door Frederik van Eeden. Met een portret van den auteur door Jan Veth. Tiende druk.
Mouton & Co. 's-Gravenhage 1919.
Tekst op p.: 1-l92.

Kleine Johannes 1 1922-11

De kleine Johannes. Door Frederik van Eeden. Met een portret van den auteur door Jan Veth. Elfde druk.
Mouton & Co. 's-Gravenhage 1922.
Tekst op p.: 1-l92.

Kleine Johannes 1 1925-12

De kleine Johannes. Door Frederik van Eeden. Met een portret van den auteur door Jan Veth. Twaalfde druk.
Mouton & Co. 's-Gravenhage 1925.
Tekst op p.: 1-192.

Kleine Johannes I 1929-13

De kleine Johannes. Door Frederik van Eeden. Met een portret van den auteur door Jan Veth. Dertiende druk.
N.V. Boek- en kunstdrukkerij v.h. Mouton & Co. 's-Gravenhage 1929.
Tekst op p.: 1-192.

Kleine Johannes I 1932-14

De kleine Johannes. Door Frederik van Eeden. Met een portret van den auteur door Jan Veth. Veertiende druk.
N.V. Boek- en kunstdrukkerij v.h. Mouton & Co. 's-Gravenhage 1932.
Tekst op p.: 1-192.

Kleine Johannes 1 1936-15

Frederik van Eeden
De kleine Johannes. Met een portret van den auteur door J an Veth. [cp:Vijftiende druk.].
N.V. Boek- en kunstdrukkerij v.h. Mouton & Co. 's-Gravenhage 1936.
Tekst op p.: 1-198.

Kleine Johannes l/vert 1892-1

Der kleine Johannes. Von Frederik van Eeden. Autorisierte Übersetzung aus dem Holländischen von Anna Fles. Mit einem Vorwort von Dr. Paul Raché. [vpl (niet bij alle exemplaren!):
Bibliothek der Gesamtlitteratur des In- u. Auslandes No. 609.610].
Druck und Verlag von Otto Hendel. Halle a.d. S. z.j. [= 1892].
Tekst op p.: 111-X,1-127.

Kleine Johannes l/vert 1895-1

Little Johannes. Translated from the Dutch of Frederik van Eeden. By Clara Bell.
With an introductory essay by Andrew Lang.
William Heinemann. London [895.
Tekst op p.: V-XIX,1-222.

Kleine Johannes l/vert. 1903-1

Lille Johannes. Af Frederik van Eeden. Bemyndigad öfversättning af Jane Lindblad.
Wahlström & Widstrand. Stockholm [cp:] 1903.
Tekst op p.:1[-186.

Kleine Johannes 1/vert. 1903-1

Frederik van Eeden
Den lille Johannes. Aut. oversaettelse af Gerda Vedel.
Gyldendalske Boghandels Forlag. Fr. Bagges Bogtrykkeri. København 1903.
Tekst op p.: 5-209.

Kleine Johannes 1/vert. 1903- 1

Jeannot. Par Léon Paschal. (D'après De kleine Johannes, par Frédéric van Eeden).
Extrait de la Revue Belgique.
P. Weissenbruch, imprimeur du roi, éditeur. 49, Rue du Poinçon, 49. Bruxelles 1903.
Tekst op p.: 3-113.

Kleine Johannes 1/vert 1905-1

Frederik van Eeden
Maly Jenik. [ct: Se svolenim autorovym pi'elozil z hollandstiny Arnost Procházka.
Podobiznu autorovu nakreslilJan Veth]. [cp: Knihy dobrych autorü, sv. 2].
[cp:] Kamilla Neumannová-Krémová. Praha 1905.
Tekst op p.: 9-144.

Kleine Johannes 1/ vert 10°8- 2*

Frederik van Eeden
Der kleine Johannes; Autorisierte Übersetzung aus dem Holländischen von Anna Fles. Mit einem Vorwort von Dr. Paul Raché. Otto Hendel's Reisebibliothek. Serie 1, Nr. 6. [z.dr. ]. [volgens Gesamtverzeichnis, Catalogue Général, Dictionary, Catalog en National Union Catalog].
O. Hendel. Halle a.d. S. [1908].
Tekst op p.: [127 p.]

Kleine Johannes 1/vert 1914-1

F. van Ejden
Malen'kij Iogannes. Perevod s gollandskago A. Izrail'son. [bovenaan vpl: Universal'naja biblioteka,
No. 943-944]. 'Pol'za' B. Antik & Co. Moskva [cp:] 1914.
Tekst op p.: 3-190.

Kleine Johannes 1/vert 1919- 2

Frederik van Eeden
Maly Jenik. Za souhlasu autorova z hollandstiny pi'elozil Arnost Procházka. Nové
prohlédnuté vydáni. Knihy dobrych autorü. [z.dr.].
[P.167:] Kamilla Neumannová. V Praze 1919.
Tekst op p.: 7-165.

Kleine Johannes 1/vert 1921-1

Frederik van Eeden
Le petit Jean. Traduit du néerlandais par Sophie Harper-Monnier. Avant-propos
de Romain Rolland. Édition originale. [bovenaan tp: Les prosateurs étrangers modernes ] .
F. Rieder et Cie, éditeurs, 7, Place Saint-Sulpice, 7. Paris 1921.
Tekst op p.: 7-11,13-231.

Kleine Johannes 1/vert 1921-2

Frederik van Eeden
Le petit Jean. Traduit du néerlandais par Sophie Harper-Monnier. Avant-propos
de Romain Rolland. 2e édition. [bovenaan tp: Les prosateurs étrangers modernes].
F. Rieder et Cie, éditeurs, 7, Place Saint-Sulpice, 7. Paris 1921.
Tekst op p.: 7-11,13-231.

Kleine Johannes 1/vert 1921- 3

Frederik van Eeden
Le petit Jean. Traduit du néerlandais par Sophie Harper-Monnier. Avant-propos
de Romain Rolland. 3e édition. [bovenaan tp: Les prosateurs étrangers modernes].
F. Rieder et Cie, éditeurs, 7, Place Saint-Sulpice, 7. Paris 1921.
Tekst op p.: 7-11,13-231.

Kleine Johannes l/vert 1921-4

Frederik van Eeden
Le petit Jean. Traduit du néerlandais par Sophie Harper-Monnier. Avant-propos
de Romain Rolland. 4e édition. [bovenaan tp: Les prosateurs étrangers modernes].
F. Rieder et Cie, éditeurs, 7, Place Saint-Sulpice, 7. Paris 1921.
Tekst op p.: 7-1 1,13-23I.

Kleine Johannes l/vert 1921-1

Francesco van Eeden
11 piccolo Johannes. Racconto. [vpl: I migliori romanzi stranieri. (..) Traduzione di
P. G. Mariatti. (..)].
Fratelli Treves, Editori. Milano 1921.
Tekst op p.: 1-265.

Kleine Johannes I/vert 1921-3#

Francesco van Eeden
11 piccolo Johannes. Racconto. Terzo migliaio. [bovenaan rug: Scrittori stranieri
moderni].
Fratelli Treves, Editori. Milano 1921.
Tekst op p.: 1-265.

Kleine Johannes I/vert 1926-1

Frederik van Eeden
La malgranda Johano. Lau la dek-oka holanda eldono tradukis H.J. Bulthuis, L.K.
[bovenaan tp: Biblioteko tutmonda noj. 2 -4].
Rudolf Mosse Esperanto-fako. Berlin 1926.
Tekst op p.: 5-6,7-171,172-182.

Kleine Johannes l/vert 1928-1*

Frederik van Eeden
Xiao Yuehan. [nr. I v/d reeks 'Weiming congkan']. [volgens Klaas Ruitenbeek 'Bij een vertaling van
De kleine Johannes' in De Gids 144 (1981) 185-190 (gebaseerd op Chinese bibliografieën)].
[?]. Peking januari 1928.
Tekst op p.: [?]

Kleine Johannes l/vert 1929-2*

Frederik van Eeden
Xiao Yuehan. [volgens Klaas Ruitenbeek 'Bij een vertaling van De kleine Johannes' in
De Gids 144 (1981) 185 -190 (gebaseerd op Chinese bibliografieën)].
[?]. Peking mei 1929.
Tekst op p.: [?]

Kleine Johannes l/vert 1929-3*

Frederik van Eeden
Xiao Yuehan. [volgens Klaas Ruitenbeek 'Bij een vertaling van De kleine Johannes' in
De Gids 144 (1981) 185-190 (gebaseerd op Chinese bibliografieën)].
[?]. Shanghai mei 1929.
Tekst op p.: [?]

Kleine Johannes l/vert 1934-4*

Frederik van Eeden
Xiao Yuehan. [volgens Klaas Ruitenbeek 'Bij een vertaling van De kleine Johannes' in
De Gids 144 (1981) 185-190 (gebaseerd op Chinese bibliografieën)].
[?]. Shanghai november 1934.
Tekst op p.: [?]

Kleine Johannes l/vert 1938-5*

Frederik van Eeden
Xiao Yuehan. [opgenomen in Lu Xuns verzameld werk].
[volgens Klaas Ruitenbeek 'Bij een vertaling van De kleine Johannes' in
De Gids 144 (1981)185-190 (gebaseerd op Chinese bibliografieën)].
[?]. Shanghai 1938.
Tekst op p.: [?]

Kleine Johannes 2 1905-1

De kleine Johannes. Door Frederik van Eeden. Tweede deel.
W. Versluys. Amsterdam 1905.
Tekst op p.: 1-216.

Kleine Johannes 2 1915-7 #

De kleine Johannes. Door Frederik van Eeden. Tweede deel. 7e duizend.
W. Versluys. Amsterdam 1915.
Tekst op p.: 1-216.

Kleine Johannes 2 1917-8 #

De kleine Johannes. Door Frederik van Eeden. Tweede deel. 8e duizend.
W. Versluys. Amsterdam 1917.
Tekst op p.: 1-216.

Kleine Johannes 2 1919-9 #

De kleine Johannes. Door Frederik van Eeden. Tweede deel. 9e duizend.
W. Versluys. Amsterdam 1919.
Tekst op p.: 1-216.

Kleine Johannes 2 1920-10 #

De kleine Johannes. Door Frederik van Eeden. Tweede deel. 10e duizend.
W. Versluys. Amsterdam 1920.
Tekst op p.: 1-216.

Kleine Johannes 2 1920- 11 #

De kleine Johannes. Door Frederik van Eeden. Tweede deel. lle duizend.
W. Versluys. Amsterdam 1920.
Tekst op p.: 1-216.

Kleine Johannes 2 1925-12 #

De kleine Johannes. Door Frederik van Eeden. Tweede deel. 12e duizend.
W. Versluys. Amsterdam 1925.
Tekst op p.: 1-216.

Kleine Johannes 2 1930-13 # *

Frederik van Eeden
De kleine Johannes. Deel II. 13e duizend. [volgens Brinkman].
W. Versluys. Amsterdam 1930.
Tekst op p.: [216p.]

Kleine Johannes 2 1930- 14 # *

Frederik van Eeden
De kleine Johannes. 14e duizend. [volgens Brinkman (vermeldt niet het deel!)].
W. Versluys. Amsterdam 1930.
Tekst op p.: [?]

Kleine Johannes 2/vert 1906-1

Ut bland människorna. Berättelse af Frederik van Eeden. Bemyndigad
öfversäuning frän holländska originalet af Amalia Fahlstedt.
Wahlström & Widstrand. Stockholm [cp:] 1906.
Tekst op p.: 1-206.

Kleine Johannes 3 1906-1

De kleine Johannes. Door Frederik van Eeden. Derde deel.
W. Versluys. Amsterdam 1906.
Tekst op p.: 1-355.

Kleine Johannes 3 1919-7 #

De kleine Johannes. Door Frederik van Eeden. Derde deel. 7e duizend.
W. Versluys. Amsterdam 1919.
Tekst op p.: 1-355.

Kleine Johannes 3 1921-8 # *

De kleine Johannes. Door Frederik van Eeden. Derde deel. 8e en 9e duizend.
[volgens Kalff en kaartcatalogus Universiteitsbibliotheek Utrecht (exemplaar niet aanwezig)].
W. Versluys. Amsterdam 1921.
Tekst op p.: [?]

Kleine Johannes 3 1929-10 #

De kleine Johannes. Door Frederik van Eeden. Derde deel. 10de duizendtal.
W. Versluys. Amsterdam 1929.
Tekst op p.: 1-355.

Kleine Johannes/vert (1-3) 1906-1

Der kleine Johannes. Von Frederik van Eeden. Deutsche Ausgabe besorgt von Else Otten.
[3 delen, elk met eigen tp, gebonden tot 2 boeken (eerste twee delen samen):]
Erster Band/Zweiter Band [exemplaar Universiteitsbibliotheek Amsterdam:
Zweiter Band. Zweite Auflage] [vpl: (..) Erster und zweiter Band]/Dritter Band.
Verlegt bei Schuster & Loeffler. Berlin und Leipzig 1906.
Tekst op p.: 5-195/5-214/5-347.

Kleine Johannes/vert (1-3) 1906-2*

Frederik van Eeden
Der kleine Johannes. Deutsche Ausgabe besorgt von Else Otten. 3 Bde in 2 Tln.
[volgens Van Huffel en Gesamtverzeichnis].
Schuster und Loeffler. Berlin 1906.
Tekst op p.: [195+214+347 p.]

Kleine Johannes/vert (1-3) 1907- 1

The quest. By Frederik van Eeden. The authorized translation from the Dutch of
De kleine Johannes by L.W.C.
John W. Luce & Company. Boston 1907.
Tekst op p.: 1-519.

Kleine Johannes/vert (1-3) 1911- 2

The quest. By Frederik van Eeden. The authorized translation from the Dutch of
De kleine Johannes by Laura Ward Cole. [z.dr.].
Mitchell Kennerley. New York and London 1911.
Tekst op p.: 1-519,520.

Kleine Johannes/vert (1- 3) 1911- 3

Der kleine Johannes. Von Frederik van Eeden. Deutsche Übertragung von Else Otten.
Dritte verbesserte Auflage.
Verlegt bei Schuster & Loeffler. Berlin und Leipzig 191 I.
Tekst op p.: 5- 589.

Kleine Johannes/vert (1-3) 1916-4*

Frederik van Eeden
Der kleine Johannes. Dtsch. Übertr. v. Else Otten. [volgens Gesamtverzeichnis].
Schuster & Loeffler. Berlin z.j. [= 1916].
Tekst op p.: 589 p.

Kleine Johannes/vert (1-3) 1918-5

Der kleine Johannes. Von Frederik van Eeden. Deutsche Uebertragung von Else
Otten. Fünfte Auflage. [vpl:(..) Schuster & Loeffler. Berlin.].
Verlegt bei Schuster & Loeffler. Berlin und Leipzig 1918.
Tekst op p.: 5- 589.

Kleine Johannes/vert (1-3) 1921-7

Der kleine Johannes. Von Frederik van Eeden. Deutsche Uebertragung von Else
Otten. Siebente Auflage.
Verlegt bei Schuster & Loeffler. Berlin 1921.
Tekst op p.: 5- 589.

Kleine Johannes/vert (1-3) 1922-8 # *

Frederik van Eeden
Der kleine Johannes. Roman. Uebertr. v. E. Otten. 8 u. 9 Tsd. [volgens Gesamtverzeichnis ].
Deutsche Verlags-Anstalt. Stuttgart 1922.
Tekst op p.: [589 p.]

Kleine Johannes/vert (1-3) 1922-9*

Frederik van Eeden
Der kleine Johannes. Deutsche Ausgabe besorgt von Else Otten. 3 Bde in 2 Tln.
[volgens Kalff (' 1 Bd. 9e duizend 1922. Stuttg.-Berl.') en Van Huffel].
Schuster und Loeffler. Berlin 1922.
Tekst op p.: [195+214+347 p.]

Kunstmatige voeding 1886-1

Kunstmatige voeding bij tuberculose. Academisch proefschrift, ter verkrijging van den graad van doctor in de geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam, op gezag van den rector magnificus mr. L. de Hartog, hoogleeraar in de faculteit der rechtsgeleerdheid, voor de faculteit te verdedigen op donderdag 8 juli 1886, des namiddags te 3 uur, door Frederik van Eeden, arts, geboren te Haarlem.
W. Versluys. Amsterdam 1886.
Tekst op p.: 9-82,83-86.

Langs den weg 1925-1

Langs den weg. Verspreide opstellen. Door Frederik van Eeden.
J.J. Romen & Zonen. Roermond z.j. [= 1925].
Tekst op p.: 5-6,7-184.

Lied 1 1895-1

[p. 124:] Frederik van Eeden
Het lied van schijn en wezen. Eerste boek. [op band geen auteursnaam]. [ongep.( = p. 124):
Geschreven door Frederik van Eeden, in den tijd tusschen Juni 1892 en Maart 1895]'
Uitgave van W. Versluys. Amsterdam 1895.
Tekst op p.: 7-123.

Lied 1 1901-2

[p. 124:] Frederik van Eeden. Het lied van schijn en wezen.
Eerste boek. Tweede druk. [op band geen auteursnaam]. [ongep. (= p. 124):
Geschreven door Frederik van Eeden, in den tijd Tusschen Juni 1892 en Maart 1895].
Uitgave van W. Versluys. Amsterdam 1901.
Tekst op p.: 7-123.

Lied 1 1917-3

[vpl:] F. van Eeden. Het lied van schijn en weezen.
Eerste boek. Derde druk. [rug: Schijn en weezen I]. [ongep. (= p. 102):
Geschreeven door Frederik van Eeden, in den tijd tusschen Juni 1892 en Maart 1895]'
Uitgave van W. Versluys. Amsterdam 1917.
Tekst op p.: 5-101.

Lied I 1923-4

[vpl:] F. van Eeden. Het lied van schijn en weezen.
Eerste boek. Vierde druk. [rug:?]. [ongep. ( = p. 102):
Geschreeven door Frederik van Eeden, in den tijd tusschen Juni 1892 en Maart 1895].
Uitgave van W. Versluys. Amsterdam 1923.
Tekst op p.: 5-101.

Lied 2 1910-1

[p. 121:] Frederik van Eeden. Het lied van schijn en wezen.
Tweede boek. [op band geen auteursnaam]. [ongep. ( = p. 12 I):
Geschreven door Frederik van Eeden in den tijd tusschen Maart 1895 en Mei 1910].
Uitgave van W. Versluys. Amsterdam 1910.
Tekst op p.: 7-120.

Lied 2 1917-2

[vpl:] F. van Eeden. Het lied van schijn en weezen.
Tweede boek. Tweede druk. [rug: Schijn en weezen 2]. [ongep.( = p. 101):
Geschreeven door Frederik van Eeden in den tijd tusschen Maart 1895 en Mei 1910].
Uitgave van W. Versluys. Amsterdam 1917.
Tekst op p.: 5-100.

Lied 3 1922-1

[vpl:] F. van Eeden. Het lied van schijn en weezen.
Derde boek. [rug: Schijn en weezen 3]. [onderaan p. 100: Voltooid 10 Maart 1922].
W. Versluys' Uitgevers-maatschappij. Amsterdam 1922.
Tekst op p.: 5-100.

Lioba 1897-1

[rug:] Van Eeden
Lioba. Drama. [tweemaal ft: Lioba. Drama./Van trouw.]. [vpl: Lioba].
[rug: Van Eeden. Lioba]. [ongep.(= p. 194):(..)
geschreven door Frederik van Eeden in 1896].
W. Versluys. Amsterdam 1897.
Tekst op p.: 7-193.

Lioba 1903-2

[rug:] Van Eeden. Lioba. Drama. Tweede druk. [tweemaal ft: Lioba. Drama./Van trouw.).
[vpl: Lioba). [rug: Van Eeden. Lioba. 2e druk). [ongep.( = p. 194):(..)
geschreven door Frederik van Eeden in 1896].
W. Versluys. Amsterdam 1891 [= 1903).
Tekst op p.: 7-193.

Lioba 1904-3

[rug:] Van Eeden. Lioba. Drama. Derde druk. [tweemaal ft: Lioba. Drama./Van trouw.].
[vpl: Lioba]. [rug: Van Eeden. Lioba). [ongep.( = p. 194):(..)
geschreven door Frederik van Eeden in 1896).
W. Versluys. Amsterdam 1904.
Tekst op p.: 7-193.

Lioba 1911-4

[vpl:] F. van Eeden. Lioba. Drama. Vierde druk. [ft: Lioba. Drama).
[vpl: Lioba. Door F. van Eeden). [rug: Lioba). [ongep.(= p. 145):(..)
geschreven door Frederik van Eeden in 1896).
W. Versluys. Amsterdam 191 I.
Tekst op p.: 5-144.

Lioba 1916-5

[vpl:] F. van Eeden. Lioba. Drama. Vijfde druk. [ft: Lioba. Drama).
[rug:?). [ongep.( = p. 145):(..)
geschreeven door Frederik van Eeden in 1896).
W. Versluys. Amsterdam 1916.
Tekst op p.: 5-144.

Lioba 1919-6

[vpl:] F. van Eeden. Lioba. Drama. Zesde druk. [ft: Lioba. Drama].
[vpl: Lioba. Door F. van Eeden].
[rug: Lioba). [ongep.( = p. 145):(..)
geschreeven door Frederik van Eeden in 1896].
W. Versluys. Amsterdam 1919.
Tekst op p.: 5-144.

Lioba 1922-7

[vpl:] F. van Eeden. Lioba. Drama. Zevende druk. [ft: Lioba. Drama].
[vpl: Lioba. Door F. van Eeden]. [rug: Lioba] . [onderaan p. 144:
geschreeven door Frederik van Eeden in 1896).
W. Versluys. Amsterdam 1922.
Tekst op p.: 5-144.

Lioba 1922-8

[vpl:] F. van Eeden. Lioba. Drama. Achtste druk. [ft: Lioba. Drama].
[vpl: Lioba. Door F. van Eeden]. [rug: Lioba]. [onderaan p. 144:
geschreeven door Frederik van Eeden in 1896].
W. Versluys. Amsterdam 1922.
Tekst op p.: 5-144.

Lioba/vert 1912-1

Lioba. Ein Drama der Treue in 7 Bildern von Frederic van Eeden.
Deutsche Übersetzung von Else Otten und Armin Petersen. Einzig autorisierte Übertragung.
[vpl gebonden ex.: Lioba. Drama von Frederic van Eeden].
[vpl ingenaaide ex.: Lioba. Ein Drama der Treue in 7 Bildern von Frederic van Eeden].
Concordia Deutsche Verlags-Anstalt G.m.b.H. Berlin W.35 [cp:] 1912.
Tekst op p.: 5-144.

Literatuur en leeven 1920- 1

[kop afl. I-IV:] Dr. Frederik van Eeden
[afl. v anon., afl. VI-XII ondertekend:] Frederik van Eeden
[geen tp of band; [2 losse, steeds opnieuw gepagineerde afleveringen van cursus D9bis,
met als kop '[Over] lit[t]eratuur en leeven' (afl. I,IV-XII) of 'Dichterschap en leevensdoel'
(afl. II en III) met verschillende ondertitels).
z.uitg. [= Bureau tot Publiciteit van Wetenschappelijk Nieuws). z.pl. [= Amsterdam] z.j. [= 1920].
Tekst op p.: 1-5, 1- 4, 1-4, 1-4, 1- 5, 1-4, 1-6,1-6,1- 5, 1- 5, 1-6, 1-7.

Mijn dagboek 1 1931-1

Frederik van Eeden
Mijn dagboek. Eerste deel.
N.V. Van Munster's Uitgevers-maatschappij. Amsterdam z.j. [= 1931).
Tekst op p.: V, VI-VII,I-239.

Mijn dagboek 2 1931-1

Frederik van Eeden
Mijn dagboek. Tweede deel.
N.V. Van Munster's Uitgevers-maatschappij. Amsterdam z.j. [= 1931).
Tekst op p.: 5-244.

Mijn dagboek 3 1931-1

Frederik van Eeden
Mijn dagboek. Derde deel.
N.V. Van Munster's Uitgevers-maatschappij. Amsterdam z.j. [= 1931].
Tekst op p.: 5-255.

Mijn dagboek 4 1931-1

Frederik van Eeden
Mijn dagboek. Vierde deel.
N.V. Van Munster's Uitgevers-maatschappij. Amsterdam z.j. [= 1931).
Tekst op p.: 5-250.

Mijn dagboek 5 1933-1

Frederik van Eeden
Mijn dagboek. Vijfde deel.
N.V. Van Munster's Uitgevers-maatschappij. Amsterdam z.j. [= 1933).
Tekst op p.: 5-289.

Mijn dagboek 6 1933-1

Frederik van Eeden
Mijn dagboek. Zesde deel.
N.V. Van Munster's Uitgevers-maatschappij. Amsterdam z.j. [= 1933].
Tekst op p.: 5-258.

Mijn dagboek 7 1934-1

Frederik van Eeden
Mijn dagboek. Zevende deel.
N.V. Van Munster's Uitgevers-maatschappij. Amsterdam z.j. [= 1934].
Tekst op p.: 5-267.

Mijn dagboek 8 1934-1

Frederik van Eeden
Mijn dagboek. Achtste deel.
N.V. Van Munster's Uitgevers-maatschappij. Amsterdam z.j. [= 1934].
Tekst op p.: 5-296.

Minnestral 1907-1

Minnestral. Door Frederik van Eeden.
W. Versluys. Amsterdam 1907.
Tekst op p.: V-VIII, 1-2 16.

Nachtbruid 1909-1

De nachtbruid. De gedenkschriften van Vico Muralto. Door Frederik van Eeden.
W. Versluys. Amsterdam 1909.
Tekst op p.: 1-431.

Nachtbruid 1935-2

De nachtbruid. De gedenkschriften van Vico Muralto. Door F. van Eeden.
[bovenaan tp: De Salamander. Reeks van de beste oorspronkelijke en vertaalde romans]. [z.dr.].
N.V. Em. Querido's Uitgevers-maatschappij. Amsterdam 1935.
Tekst op p.: 5-291.

Nachtbruid/vert 1909-1

Frederik van Eeden
Die Nachtbraut. Roman. Deutsch von Else Otten. Erste Auflage.
Concordia Deutsche Verlags-Anstalt, Hermann Ehbock. Berlin W.30 [cp:] 1909.
Tekst op p.: 5-6,7-397.

Nachtbruid/vert 1909-2

Frederik van Eeden
Die Nachtbraut. Roman. Deutsch von Else Otten. Zweite Auflage.
Concordia Deutsche Verlags-Anstalt, Hermann Ehbock. Berlin W.30 [cp:] 1909.
Tekst op p.: 5-6,7-397.

Nachtbruid/vert 1913-1

The bride of dreams. By Frederik van Eeden. Authorized translation by Mellie von Auw.
Mitchell Kennerley. New York and London 1913.
Tekst op p.: 3-397.

Nachtbruid/vert 1920-3 #

Frederik van Eeden
Die Traumbraut. Roman. Deutsch von Else Otten. Drittes Tausend. [cp: (..)
Copyright 1909 by Concordia Deutsche Verlags-Anstalt, Hermann Ehbock in Berlin W'30,],
Schuster & Loeffler. Berlin [vpl: Berlin und Leipzig] z.j. [= 1920].
Tekst op p.: 5,7-280.

Nachtbruid/vert 1929-1

Frederik van Eeden
La sposa del sogno. Romanzo. Traduzione di Gino Capogrossi C. [vpl en rug:
Federico van Eeden. (..)].
Edizioni 'Alpes'. Milano 1929.
Tekst op p.: ongep.[ = 7- 10], 13-299.

Nieuwe Nederlandsche 1913-1

Nieuwe Nederlandsche dichtkunst. Rede, uitgesprooken te Gent in het congresgebouw
der waereld-tentoonstelling op 5 juni 1913 door Frederik van Eeden.
W. Versluys. Amsterdam 1913.
Tekst op p.: 3-40.

Oorlogsbrieven van generzijds 1916-1

Oorlogsbrieven van generzijds. Uit het Engelsch van mrs. Elsa Barker.
Geautoriseerde vertaling.
W. Versluys. Amsterdam 1916.
Tekst op p.: 5-6,7-277.

Open brief 1911-1

Open brief aan de padvinders. Door Frederik van Eeden.
W. Versluys. Amsterdam 191 I.
Tekst op p.: 5-38.

Open brief/vert 1922-1

Otev?ený list skaut?m. Od Frederika van Eedena. Psáno r. 1911. P?eložil Miloš
Seifert. [vpl: Frederik van Eeden: (..)]
Vydala Federace ?sl. Skaut?. V Praze 1922.
Tekst op p.: 5-7,9-42,43-49.

Over woordkunst 1903-1

[P.3:] Frederik van Eeden
Over woordkunst. III. Antwoord aan L. van Deijssel (geweigerd voor de xxste Eeuw).
W. Versluys. Amsterdam 1903.
Tekst op p.: 2,3-15.

Paleis van Circe 1910-1

't Paleis van Circe. Tooneelspel in drie tafreelen. Door Frederik van Eeden.
W. Versluys. Amsterdam 1910.
Tekst op p.: ongep.[ = 5-15],17-153.

Paul's ontwaken 1913-1

Paul's ontwaken. Door Frederik van Eeden.
Met een portret naar een teekening door Marie Cremers.
W. Versluys. Amsterdam 1913.
Tekst op p.: 7-95.

Paul's ontwaken 1913-2 #

Paul's ontwaken. Door Frederik van Eeden.
Met een portret naar een teekening door Marie Cremers. Tweede duizend.
W. Versluys. Amsterdam 1913.
Tekst op p.: 7-95.

Paul's ontwaken 1913-3#

Paul's ontwaken. Door Frederik van Eeden.
Met een portret naar een teekening van Marie Cremers. Derde duizend.
W. Versluys. Amsterdam 1913.
Tekst op p.: 7-95.

Paul's ontwaken 1914-4 #

Paul's ontwaken. Door Frederik van Eeden.
Met een portret naar een teekening van Marie Cremers. Vierde duizend.
W. Versluys. Amsterdam 1914.
Tekst op p.: 7-95.

Paul’s ontwaken 1914-5 #

Paul's ontwaken. Door Frederik van Eeden.
Met een portret naar een teekening van Marie Cremers. Vijfde duizend.
W. Versluys. Amsterdam 1914.
Tekst op p.: 7-95.

Paul's ontwaken 1916-7 #

Paul's ontwaken. Door Frederik van Eeden.
Met een portret naar een teekening van Marie Cremers. Zevende duizend.
W. Versluys. Amsterdam 1916.
Tekst op p.: 7-95.

Paul's ontwaken 1919-9 #

Paul's ontwaken. Door Frederik van Eeden.
Met een portret naar een teekening van Marie Cremers. Negende duizend.
Naamlooze Vennootschap W. Versluys' Uitgevers-maatschappij. Amsterdam 1919.
Tekst op p.: 7-95.

Paul's ontwaken 1919-10 #

Paul's ontwaken. Door Frederik van Eeden.
Met een portret naar een tekening van Marie Cremers. Tiende duizend.
Naamlooze Vennootschap W. Versluys' Uitgevers-maatschappij. Amsterdam 1919.
Tekst op p.: 7-95.

Paul's ontwaken 1924-11

Paul's ontwaken. Door Frederik van Eeden.
Met een portret naar een teekening van Marie Cremers. Elfde duizend.
Naamlooze Vennootschap W. Versluys' Uitgevers-maatschappij. Amsterdam 1924.
Tekst op p.: 7-95,96.

Paul's ontwaken/vert 1916-1

Frederik van Eeden
Pauls Erwachen.
Schuster & Loeffler. Berlin 1916.
Tekst op p.: 7-87.

Paul's ontwaken/vert 1924-2

Frederik van Eeden
Gesichte des Todes. Meines Sohnes Erwachen. [z.dr.). [pagina tegenover ft: Dieses
Buch gehört einer neuen Bücherreihe an, die der Verlag unter dem Gesamttitel
Schöpferische Mystik herausgibt).
Carl Reißner. Dresden 1924.
Tekst op p.: 9-98.

Poortje of de duivel 1884-1

Frederik van Eeden
Het poortje of de duivel in Kruimelburg. Blijspel in vijf bedrijven en een voorspel.
[vpl: (..) te Kruimelburg (..)]. [rug:??].
Rossing [vpl: Rössing]. 's Gravenhage 1884.
Tekst op p.: ongep.[ = 1-2],3-127.

Poortje of de duivel 1906-2

Frederik van Eeden
Het poortje of de duivel in Kruimelburg. Blijspel in vijfbedrijven en een voorspel.
Tweede druk. [vpl:??). [rug:??).
W. Versluys. Amsterdam Ig06.
Tekst op p.: ongep.[ = 1-2],3-127.

Poortje of de duivel 1922-3

Frederik van Eeden
Het poortje of de duivel in Kruimelburg. Blijspel in vijf bedrijven en een voorspel.
Derde druk. [vpl:(..) te Kruimelburg (..)). [rug: Frederik van Eeden - Het poortje].
W. Versluys. Amsterdam 1922.
Tekst op p.: ongep.[ = 1-2],3-127.

Practical communism 1908-1

Practical communism - work and bread. An address delivered before The Civic
Forum in Carnegie Hall, New York City. March 8, 1908. By Frederik van Eeden
of Holland. With portrait and biographical note. [bovenaan tp: Vol. I., No. 6]
The Civic Forum. 23 West 44th Street. New York 1908.
Tekst op p.: ongep.[ = 3-4],5-22,22-28.

Practical communism/vert 1908-1

Frederik van Eeden
Ist Kommunismus ein Traum? Aus dem Manuskript übertragen von Else Otten.
Mit einem Vorwort von Dr. Franz Oppenheimer. [cp: (..) Dieser Vortrag wurde
am 8. März I g08 zu New- York in Carnegie Hall gehalten).
Concordia Deutsche Verlags-Anstalt Hermann Ehbock. Berlin W.30 [cp:] 1908.
Tekst op p.: 3-7,9-32.

Priester 1926-1*

De priester. Zangspel bij geleegenheid van het 25-jarig priesterjubileum van den
zeer eerwaarden heer E. Beumer, pastoor te Bussum. Door Frederik van Eeden.
[volgens kaartsysteem Documentatiedienst Nederlands Letterkundig Museum).
[Eigen beheer/drukkerij). Utrecht z.j. [= 1926].
Tekst op p.: [14 p.]

Psychische geneeswijze 1888-1

De psychische geneeswijze, door dr. F. van Eeden. Voordracht, gehouden op 19
Januari 1888, in het genootschap 'Oefening in wetenschappen' te Haarlem.
[vpl:(..) Overgedrukt uit 'De nieuwe gids' van februari 1888).
W. Versluys. Amsterdam 1888.
Tekst op p.: 3- 53.

Psycho-therapie 1894 - 1

Psycho-thérapie. Communications statistiques, observations cliniques nouvelles. Compte-rendu des résultats obtenus dans la clinique de psycho-thérapie suggestive d'Amsterdam, pendant la deuxième période 1889-1893; par les docteurs A. W. van Renterghem et F. van Eeden.
Société d'éditions scientifiques, Place de l'Ecole de médecine. - 4. Rue Antoine Dubois, 4. Paris 1894.
Tekst op p.: I-VI [ = inhoud],1-291.

Roode lampje 1921-1

Het roode lampje. Signifische gepeinzen. Door Frederik van Eeden. [2 delen:]
[vermelding 'I' niet op tp, bij sommige ex. wel op vpl en rug]/II. [vermelding 'II'
op tp, vpl en rug).
W. Versluys. Amsterdam 1921.
Tekst op p.: 1-172/1-203.

Sadhana 1918-1

Sädhanä. Van Rabindranath Tagore. Door Frederik van Eeden. [2 delen:] I. Uit
sluitend geautoriseerde vertaling/II. Uitsluitend geautoriseerde vertaling.
W. Versluys. Amsterdam 1918.
Tekst op p.: 5-136/5-112.

Sadhana 1921-2

Sädhanä. Van Rabindranath Tagore. Door Frederik van Eeden. [2 delen:] I.
Tweede druk. Uitsluitend geautoriseerde vertaling/II. Uitsluitend geautoriseerde
vertaling. Tweede druk.
W. Versluys. Amsterdam 1921.
Tekst op p.: 5-136/5-112.

Sadhoe Soendar Singh 1920-1

Sadhoe Soendar Singh. De door God geroepene. Door mrs. Arthur [ = Rebecca J.]
Parker. (Londen's zendelinggenootschap- Trivandram Zuid-Indië). Vertaling
onder leiding van dr. Frederik van Eeden door N.C.S.
W. Versluys' Uitgevers-maatschappij. Amsterdam 1920.
Tekst op p.: VII-XII, I-149,150-172.

Scheurkalender muziek 1907-1*

Scheurkalender muziek in woorden. Gedachten uit Frederik van Eeden's werken,
gekozen door Henriette Roll. [volgens Brinkman en kaartsysteem Documentatiedienst
Nederlands Letterkundig Museum).
W. Versluys. Amsterdam 1907 [Documentatiedienst: 1906].
Tekst op p.: [?]

Signifische dialogen 1939- 1

Signifische dialogen.
Door L.E.J. Brouwer, Fred.van Eeden, Jac.van Ginneken S. J., G. Mannoury.
Erven J.Bijleveld. Utrecht 1939.
Tekst op p.: 3,5-7,9-15,17-65.

Sirius en Siderius 1 1912 - 1

Sirius en Siderius. Door Frederik van Eeden. Eerste deel: De ouders.
W. Versluys. Amsterdam 1912.
Tekst op p.: 3-224.

Sirius en Siderius I/ vert 1912 - 1

Sirius und Siderius. Roman von Frederik van Eeden.
Deutsche Ausgabe von Robert Monjé. Erster Teil: Die Eltern.
Schuster & Loeffler. Berlin und Leipzig 1912.
Tekst op p.: 7-225.

Sirius en Siderius 2 1914 - 1

Sirius en Siderius. Door Frederik van Eeden. Tweede deel: Het kind.
W. Versluys. Amsterdam 1914.
Tekst op p.: 3-278.

Sirius en Siderius 2/vert 1914-1

Sirius und Siderius. Roman von Frederik van Eeden. Zweiter Teil: Das Kind.
[cp:(..) Berechtigte Übersetzung nach dem Manuskript von Robert Monjé].
Schuster & Loeffier. Berlin und Leipzig 1914.
Tekst op p.: 7-247.

Sirius en Siderius 3 1924-1

Frederik van Eeden
Geroepen of verkooren? Derde en laatste deel van den roman: Sirius en Sidérius.
[vpl: Sirius en Siderius. Geroepen of verkooren. Frederik van Eeden]. [rug: Fred.
van Eeden. Geroepen of verkooren].
W. Versluys. Amsterdam 1924.
Tekst op p.: 7-358.

Skelet, De bokkenrijder of het 1917-1

Het skelet. Drama. Door Frederik van Eeden. [titel op ft + vpl + rug: De bokken
rijder of het skelet].
W. Versluys' Uitgevers-maatschappij. Amsterdam 1917 [vpl: Ig18].
Tekst op p.: 7-136.

Socialism without political 1908-1

Socialism without political revolution. An address delivered before The Economic
Club of New York, at the Hotel Astor. New York City, April I, 1908. By Frederik
van Eeden of Holland. With portrait and biographical note.
(Privately printed). New York 1908.
Tekst op p.: ongep.[ = 3-4],5-16, 17-23.

Sonnet 1884-1

Het sonnet, blijspel in drie bedrijven. Door Frederik van Eeden.
A. Rössing. 's Gravenhage 1884.
Tekst op p.: ongep.[ = 5-8],g-67.

Sonnet 1898-2

Frederik van Eeden
Het sonnet. Blijspel in drie bedrijven. Tweede druk.
W. Versluys. Amsterdam 1898.
Tekst op p.: 7-67.

Stenografies verslag 1914-1

Stenografies verslag van de rede van dr. Fred. van Eeden, gehouden ter gelegenheid
van het 12-jarig bestaan der vereniging 'Gemeenschappelijk grondbezit',
op 11 april 1914 in 'Handwerkers-vriendenkring' te Amsterdam.
(Gestenografeerd door de heer Alb. A. de Jong).
Overgedrukt uit 'Vrije arbeid', maandblad der vereniging.
[vpl:] Uitgegeven door het hoofdbestuur. Secretariaat: Sint Jansstraat 21.
[vpl:] Amsterdam z.j. [= Igl41
Tekst op p.: 3-15.

Student thuis 1886-1

De student thuis. Blijspel in drie bedrijven. Door Frederik van Eeden.
W. Versluys. Amsterdam 1886.
Tekst op p.: 5-87.

Student thuis 1894 - 2

De student thuis. Blijspel in drie bedrijven. Door Frederik van Eeden. Tweede druk.
W. Versluys. Amsterdam 1894.
Tekst op p.: 5-87.

Student thuis 1902-3

De student thuis. Blijspel in drie bedrijven. Door Frederik van Eeden. Derde druk.
W. Versluys. Amsterdam 1902.
Tekst op p.: 5-87.

Student thuis 1908- 4

De student thuis. Blijspel in drie bedrijven. Door Frederik van Eeden. Vierde druk.
W. Versluys. Amsterdam 1908.
Tekst op p.: 5-87.

Student thuis 1916-5

De student thuis. Blijspel in drie bedrijven. Door Frederik van Eeden. Vijfde druk.
W. Versluys. Amsterdam 1916.
Tekst op p.: 5-87.

Student thuis 1920 - 6*

Frederik van Eeden
De student thuis; blijspel in drie bedrijven. [volgens Kalff en National Union Catalog].
W. Versluys. Amsterdam 1920.
Tekst op p.: [88 blz.]

Student thuis 1928-7

De student thuis. Blijspel in drie bedrijven. Door Frederik van Eeden. Zevende druk.
Naamlooze Vennootschap W. Versluys' Uitgevers-maatschappij. Amsterdam 1928.
Tekst op p.: 5-88.

Studies 1 1890-1

Frederik van Eeden
Studie's. [vpl en rug:(..) Studies].
W. Versluys. Amsterdam 1890.
Tekst op p.:5,7-265.

Studies 1 1891-2

Frederik van Eeden
Studie's. Tweede druk. [vpl:(..) Studies. Eerste reeks. 2e druk]. [rug:(..) Studies. 1e
reeks]. [bij enkele ex. op vpl en rug slechts:(..) Studies].
W. Versluys. Amsterdam 1891.
Tekst op p.: 7,9-271.

Studies 1 1897-3

Frederik van Eeden
Studies. Eerste reeks. Derde druk.
W. Versluys. Amsterdam 1897.
Tekst op p.: 5,7-264.

Studies 1 1905-4

Frederik van Eeden
Studies. Eerste reeks. Vierde druk.
W. Versluys. Amsterdam 1905.
Tekst op p.: 5,7-264.

Studies 2 1894-1

Frederik van Eeden
Studies. Tweede reeks.
W. Versluys. Amsterdam 1894.
Tekst op p.: 7-327.

Studies 2 1902-2

Frederik van Eeden
Studies. Tweede reeks. Tweede druk.
W. Versluys. Amsterdam 1902.
Tekst op p.: 7-327.

Studies 3 1897-1

Frederik van Eeden
Studies. Derde reeks.
W. Versluys. Amsterdam 1897.
Tekst op p.: 7-333.

Studies 4 1904-1

Frederik van Eeden
Studies. Vierde reeks.
W. Versluys. Amsterdam 1904.
Tekst op p.: 5-399.

Studies 5 1908-1

Frederik van Eeden
Studies. Vijfde reeks.
W. Versluys. Amsterdam 1908.
Tekst op p.: I-VIII,5-248.

Studies 6 1918-1

Frederik van Eeden
Studies. Zesde reeks.
W. Versluys. Amsterdam 1918.
Tekst op p.: 1-275.

Uit het land van Tagore 1923-1

Uit het land van Rabindranath Tagore. (Brieven van 1885-1895). Vertaald door
Frederik van Eeden. [rug: Uit het land van Tagore).
W. Versluys. Amsterdam 1923.
Tekst op p.: 5-6,7-173.

Uit Jezus' oopenbaar leeven 1922-1

Frederik van Eeden
Uit Jezus' oopenbaar leeven.
W. Versluys. Amsterdam 1922.
Tekst op p.: 5,7-210.

Vae victis 1903-1

[geen tp, vpl:] Vae victis! Wee den overwonnenen! Door Frederik van Eeden.
Uitgegeven ten voordeele van de slachtoffers der algemeene werkstaking.
[vpl:] W. Versluys. [vpl:] Amsterdam 1903.
Tekst op p.: 1-36.

Van de koele meren 1900-1

Van de koele meren des doods. Een verhaal door Frederik van Eeden.
W. Versluys. Amsterdam 1900.
Tekst op p.: 7-513,514.

Van de koele meren 1904-2

Van de koele meren des doods. Een verhaal door Frederik van Eeden. Tweede druk.
W. Versluys. Amsterdam 1904.
Tekst op p.: 1-11,7-427,428.

Van de koele meren 1935-3

Frederik van Eeden
Van de koele meren des doods. Bandontwerp Ph. Endt. Derde druk.
N.V. Wereldbibliotheek. Amsterdam-Sloterdijk 1935.
Tekst op p.: 5-6,7-441,443.

Van de koele meren 1939-4

Frederik van Eeden
Van de koele meren des doods. Bandontwerp Ph. Endt. Vierde druk. [rug:(..) WB
1935]. [ongep.( = p. 448):(..) den band van dezen derden druk (..)].
N.V. Wereldbibliotheek. Amsterdam-Sloterdijk z.j. [= 1939].
Tekst op p.: 5-6,7-441,443.

Van de koele meren/vert 1902-1

The deeps of deliverance. By Frederik van Eeden. Translated from the Dutch by
Margaret Robinson. With an introduction by Will H. Dircks.
T. Fisher Unwin. Paternoster Square. London 1902.
Tekst op p.: VII-X, XI, 1-363.

Van de koele meren/vert 1902-1*

The deeps of deliverance. By Frederik van Eeden. Translated from the Dutch by
Margaret Robinson. With an introduction by Will H. Dircks.
[volgens Van Huffel, Bibliographia Neerlandica, Dictionary Catalog en National Union Catalog].
G.P.Putnam's sons. New York [DC en NUC: New York and London] 1902.
Tekst op p.: [362 p.]

Van de koele meren/vert 1907-1

Wie Stürme segnen. Roman von Frederik van Eeden. Einzig autorisierte
Uebertragung aus dem Holländischen von Else Otten.
Verlegt bei Schuster & Loeffler. Berlin und Leipzig 1907.
Tekst op p.: V-VII, 1-520.

Van de koele meren/vert 1908-2

Wie Stürme segnen. Roman von Frederik van Eeden. Einzig autorisierte
Uebertragung aus dem Holländischen von Else Otten. Zweite verbesserte Auflage.
Schuster & Loeffler. Berlin und Leipzig 1908.
Tekst op p.: 1-520.

Van de passielooze lelie 1901-1

Van de passielooze lelie.
Verzen door Frederik van Eeden, waarbij zijn opgenomen de 'Enkele verzen'.
W. Versluys. Amsterdam 1901.
Tekst op p.: 3-159.

Van de passielooze lelie 1908- 2

Van de passielooze lelie, verzen door Frederik van Eeden. Tweede druk.
W. Versluys. Amsterdam 1908.
Tekst op p.: 3-125.

Van de passielooze lelie 1916-3

Van de passielooze leelie, verzen door Frederik van Eeden. Derde druk. [vpl:(..)
lelie (..)]. [rug:??].
W. Versluys. Amsterdam 1916.
Tekst op p.: 3-125.

Van de passielooze lelie 1920 - 4

Van de passielooze leelie, verzen door Frederik van Eeden. Vierde druk. [vpl en rug:(..) lelie (..)).
W. Versluys. Amsterdam 1920.
Tekst op p.: 3-125.

Van de passielooze lelie/vert [? ]-1

Frederik van Eeden
An Bach und Beethoven. (Uebertragung von E. Otten-Berlin).
[vertaling van het gedicht 'De aanroep. Aan de schimmen van Beethoven en Bach' uit Van de passielooze lelie (ook in 1901 in De Nieuwe Gids onder de titel 'Aan de schimmen van Beethoven en Bach')).
z.uitg. z.pl. z.j.
Tekst op p.: ongep.[ = 3-8).

Van de passielooze lelie/vert 1920-1

Frederik van Eeden
Mystische Gesänge. Aus dem Niederländischen von Otto Hauser. [ft: Aus fremden Gärten 95].
Alexander Duncker Verlag. Weimar 1920.
Tekst op p.: 7-'1-7,48.

Van Eeden-colony 1912-1

Van Eeden-colony in N. Carolina U .S.A. Informations for settlers with a letter by dr. Frederik van Eeden.
[pagina tegenover tp (= keerzij vpl): Van Eeden-kolonie in N. Carolina U.S.A.
Inlichtingen voor aspirant kolonisten, met een schrijven van dr. Frederik van Eeden.].
[op vpl en rug Nederlandse titel).
[vpl:] W. Versluys. [vpl:] Amsterdam 1912.
Tekst op p.: 4-19,20-36,38-83.

Van Eeden-colony/vert 1921-1

Frederik van Eeden
Välstànd och Iycka genom frivilligt samarbete. Översatt av Arnold Norlind.
[vertaling van 'Wenken en waarschuwingen voor de werkers in Van Eeden-kolonie'
(p. 38-83 in Van Eeden-colony)].
Förlag Kävlinge Sambruksfórening U .P.A. [cp:] Sölvesborg 192 I.
Tekst op p.: 3-4,5-23.

Vluchtelinge 1923-1

Rabindranath Tagore
De vluchtelinge. Door Frederik van Eeden.
W. Versluys. Amsterdam 1923.
Tekst op p.:5-171.

Vrije arbeid 1906-1

De vrije arbeid op 'Walden'. Door Frederik van Eeden. [vpl:(..) op Walden. (..)].
W. Versluys. Amsterdam 1906.
Tekst op p.: 3-30,31-39.

Vrije arbeid/vert 1906-1

Free work at Walden, Holland. By Frederik van Eeden. Translated from the Dutch.
[vpl:] Hendersons, 16, Paternoster Row, E.C. London 1906.
Tekst op p.: 3-26,27-29,30-34,34-35.

Waarde van het hypnotisme 1892-1

Doctor C. Lloyd Tuckey
De waarde van het hypnotisme bij chronisch alcoholisme.
Uit het Engelsch vertaald onder toezicht van dr. F. van Eeden.
F. van Rossen. Amsterdam 1892.
Tekst op p.: ongep.[ = 3],5-44,45-53.

Waarvan leven wij? 1899-1

[geen tp, vpl:] Waarvan leven wij? Nutsrede,
gehouden door Frederik van Eeden te Rotterdam, 7 december 1898.
z.uitg. [= W. Versluys]. z.pl. [= Amsterdam] z.j. [= 1899].
Tekst op p.: 1-30.

Waarvan leven wij? 1899-2

[geen tp, vpl:] Waarvan leven wij? Nutsrede,
gehouden door Frederik van Eeden te Rotterdam, 7 december 1898. Tweede druk.
[vpl:] W. Versluys. [vpl:] Amsterdam 1899.
Tekst op p.: 1-30.

Waarvan leven wij? 1903-3

[geen tp, vpl:] Waarvan leven wij? Nutsrede,
gehouden door Frederik van Eeden te Rotterdam, 7 december 1898. Derde druk.
[vpl:] W. Versluys. [vpl:] Amsterdam 1903.
Tekst op p.: 1-32.

Waarvan leven wij? [?] - 4

[geen tp, vpl:] Waarvan leven wij? Door Frederik van Eeden. Vierde druk.
[vpl:] Uitgave van het brochure-depot der Vereen. Gemeenschappelijk Grondbezit. z.pl. z.j.
Tekst op p.: 1-31.

Waarvoor werkt gij? 1899-1 #

[geen tp, vpl:] Waarvoor werkt gij? (Toespraak tot werkenden gehouden door
Frederik van Eeden, in d'Geelvink te Amsterdam, 14 maart 1899). Eerste duizend.
[vpl:] W. Versluys. [vpl:] Amsterdam 1899.
Tekst op p.: 1-27,28-29.

Waarvoor werkt gij? 1899-2#

[geen tp, vpl:] Waarvoor werkt gij? (Toespraak tot werkenden gehouden door
Frederik van Eeden, in d'Geelvink te Amsterdam, 14 maart 1899). Tweede duizend.
[vpl:] W. Versluys. [vpl:] Amsterdam 1899.
Tekst op p.: 1-27,28-29.

Waarvoor werkt gij? 1899-3#

[geen tp, vpl:] Waarvoor werkt gij? (Toespraak tot werkenden gehouden door
Frederik van Eeden, in d'Geelvink te Amsterdam, 14 maart 1899). Derde duizend.
[vpl:] W. Versluys. [vpl:] Amsterdam 1899.
Tekst op p.: 1-27,28-29.

Waarvoor werkt gij? 1903-4

[geen tp, vpl:] Waarvoor werkt gij? Toespraak tot werkenden, gehouden door
Frederik van Eeden, in d 'Geelvinck te Amsterdam, 14 maart 1899. Vierde druk.
[vpl:] W. Versluys. [vpl:] Amsterdam 1903.
Tekst op p.: 1-29.

Waarvoor werkt gij? [?]- 5

[vpl:] Frederik van Eeden
Waarvoor werkt gij? De verovering van het bezit door de arbeiders. Toespraak tot
werkenden, gehouden in d'Geelvinck te Amsterdam, 14 maart 1899.
[vpl: Waarvoor werkt gij? Door Frederik van Eeden. Vijfde druk. (..)).
[vpl:) Uitgave van het brochure-depot der Vereen. Gemeenschappelijk Grondbezit. z. pl. z.j.
Tekst op p.: 3-3I.

Wassende maan 1917-1

De wassende maan. (Liederen van het kind). Van Rabindranath Tagore. Door
Frederik van Eeden. Uitsluitend geautoriseerde vertaling.
W. Versluys. Amsterdam 1917.
Tekst op p.: 5-68.

Wassende maan 1919-2

De wassende maan. (Liederen van het kind). Van Rabindranath Tagore. Door
Frederik van Eeden. Uitsluitend geautoriseerde vertaling. [z.dr.).
W. Versluys. Amsterdam 1919.
Tekst op p.: 5-68.

Wassende maan 1921-5 #

De wassende maan. (Liederen van het kind). Van Rabindranath Tagore. Door
Frederik van Eeden. Vijfde tot negende duizend. Uitsluitend geautoriseerde
vertaling.
W. Versluys. Amsterdam 192I.
Tekst op p.: 5-71.

Welt-Eroberung 1911-1

Welt-Eroberung durch Helden-Liebe. Von Frederik van Eeden und Volker. [p. 5:1.
Helden-Liebe von Frederik van Eeden. 11. Welt-Eroberung von Volker).
Verlegt bei Schuster & Loeffler. Berlin und Leipzig 191 I.
Tekst op p.: 7-66,67-122.

Welt-Eroberung/vert 1919-1

Frederik van Eeden
Hrdinná láska. P?eložil Miloš Seifert. [vpl: Ukoly dneška III. (..)].
Nakladatel Jan Laichter. V Praze 1919.
Tekst op p.: 3-40.

Welt-Eroberung/vert 1933-1

De geestelijke verovering der wereld. Een oproep van Frederik van Eeden.
Uit het Duitsch vertaald door Henri Borel.
L. J. C. Boucher. 's-Gravenhage 1933.
Tekst op p.: 5-9,11-78.

Wij-zangen 1913-1

Wij-zangen. (Gitanjali). Van Rabindranath Tagore. Door Frederik van Eeden.
Uitsluitend geautoriseerde vertaling. [vpl:(..) Wij zangen (..)).
W. Versluys. Amsterdam 1913.
Tekst op p.: 5-114.

Wij-zangen 1914-3 #

Wij-zangen. (Gitanjali). Van Rabindranath Tagore. Door Frederik van Eeden.
Derde duizend. Uitsluitend geautoriseerde vertaling. [vpl: (..) Wij zangen (..)].
W. Versluys. Amsterdam 1914.
Tekst op p.: 5-119.

Wij-zangen 1914-4 #

Wij-zangen. (Gitanjali). Van Rabindranath Tagore. Door Frederik van Eeden.
Vierde duizend. Uitsluitend geautoriseerde vertaling. [vpl: (..) Wij zangen (..)].
W. Versluys. Amsterdam 1914.
Tekst op p.: 5-119.

Wij-zangen 1914-5 #

Wij-zangen. (Gitanjali). Van Rabindranath Tagore. Door Frederik van Eeden.
Vijfde duizend. Uitsluitend geautoriseerde vertaling. [vpl:(..) Wij zangen (..)].
W. Versluys. Amsterdam 1914.
Tekst op p.: 5-1 19.

Wij-zangen 1914-7 #

Wij-zangen. (Gitanjali). Van Rabindranath Tagore. Door Frederik van Eeden.
Zevende duizend. Uitsluitend geautoriseerde vertaling.
W. Versluys. Amsterdam 1914.
Tekst op p.: 5-119.

Wij-zangen 1914-8 #

Wij-zangen. (Gitanjali). Van Rabindranath Tagore. Door Frederik van Eeden.
Achtste duizend. Uitsluitend geautoriseerde vertaling.
W. Versluys. Amsterdam 1914.
Tekst op p.: 5-119.

Wij-zangen 1917-10 # *

Vertaling Tagore's 'Wij zangen " 10e duiz. [volgens Kalft].
[?]. [?] 1917.
Tekst op p.: [?]

Wij-zangen 1919-11 #

Wij-zangen (Gitanjali). Van Rabindranath Tagore. Door Frederik van Eeden.
Elfde duizend. Uitsluitend geautoriseerde vertaling.
W. Versluys. Amsterdam 1919.
Tekst op p.: 5-119.

Wij-zangen 1927-16 # *

Vertaling Tagore's 'Wijzangen'. Thans [= 1927] 16e duiz. [volgens Kalft].
[?]. [?] 1927.
Tekst op p.: [?]

Wij-zangen 1933-17#*

Wij-zangen (Gitanjali). Van Rabindranath Tagore. Door Frederik van Eeden. 17e
duizendtal. Uitsluitend geautoriseerde vertaling.
W. Versluys (N.V.). Amsterdam-Batavia-Paramaribo 1933.
Tekst op p.: 5-119.

De bibliografie, inclusief de vertalingen die van Eeden van het werk van anderen heeft gemaakt, is gebaseerd op autopsie. Dit geldt niet voor de met een asterisk (*) gemerkte titels. De bibliografische bronnen die het bestaan van deze uitgaven bevestigen worden na de titel vermeld. De vertalingen van het werk van van Eeden zijn onder de oorspronkelijke titel in de bibliografie opgenomen (zie index 4, p.522).

De bibliografische beschrijving van iedere publicatie geeft de letterlijke tekst op de titelpagina weer, met uitzondering van mededelingen betreffende prijs, auteursrecht of recht van opvoering. Spelling en interpunctie (behalve punten) zijn gehandhaafd, hoofdletters echter niet. Waar ontbrekende of afwijkende informatie over auteur, titel, druk, uitgever, plaats en jaartal elders uit het boek komt is dit aangegeven.

Op de laatste regel van iedere beschrijving staan de precieze paginanummers van begin en einde van de eigenlijke tekst. Bijlagen, aantekeningen, stellingen en voor- en nawoorden worden apart vermeld.

Gebruikte afkortingen en tekens
afl
aflevering( en)
anon anoniem
cp copyrightpagina (keerzij titelpagina)
ct contratitel (keerzij Franse titel, pagina tegenover titelpagina)
ex exempla(a)r(en)
ft Franse titel, voortitel
nw nawoord
ongep ongepagineerd (zonder paginanummering)
p pagina
prt portret
tek tekening( en)
to tegenover
tp titelpagina
vert vertaling
vpl voorplat
vw voorwoord
z.dr. zonder druk
z.j. zonder jaartal
z.pl. zonder plaats
z.uitg. zonder uitgever
* titelbeschrijving berust niet op autopsie
# duizendtal
/ scheidingsteken voor teksten op verschillende (titel)pagina's
Handschrift van Wij-zangen (1913), Van Eedens vertaling van Tagores Gitanjali

Begin van een brief van Van Eeden aan Dèr Mouw, d.d. 10 juni 1918