Home | Wie was Frederik van Eeden? | Chronologie | Bibliografie | het Genootschap | Collectie | de Mededelingen | Informatie

Albert Verwey (1865-1937), Willem Kloos (1859-1938), Frederik van Eeden (1860-1932), Lodewijk van Deyssel (1864-1952)

Zie ook: BWSA 3 (1988)
p. 48 – 53 | Home BWSA


Wie was Frederik Willem van Eeden? (1860-1932)

Van de auteurs van de Beweging van Tachtig uit de negentiende eeuw is Frederik van Eeden zonder twijfel de meest veelzijdig getalenteerde: op het literaire vlak was hij dichter, romancier, criticus en toneelschrijver; in zijn beroep vakmatig zeer bekwaam als arts en psychiater, wetenschapper en filosoof; op maatschappelijk terrein sociaal geëngageerd hervormer;politiek was hij een vredestichter; buitenwetenschappelijk muntte hij uit in esoterie en transcendentaal denken; hij verschafte zich een ruime kring van literaire en geleerde vrienden in het Europa zijner dagen.


Frederik van Eeden in Berlijn, ca. 1910

Wellicht vormde de veelheid van zijn gaven een handicap voor de ontplooiing tot toptalent. Ondanks menig initiatief achtte hij zich miskend, bij voorbeeld als toneelschrijver, en feitelijk mislukt. Juist die afwisseling van succes en echec maakt van Eeden tot een boeiende persoonlijkheid die zijn leven en werken als geen ander uitvoerig te boek heeft gesteld. Het Frederik van Eeden-Genootschap maakt zich sterk om zijn literaire nalatenschap te beheren en de studie van leven en werken van van Eeden, ook in het kader van de cultuurstromingen van zijn tijd, te bevorderen.

Bestudering van zijn studies op velerlei gebied, zijn sociale experimenten en praktisch socialisme – zoals de kolonie Walden en de coöperatie De Eendracht -, zijn vers - en romankunst, zijn wijsgerige verkenningen en verfijnd estheticisme en scherp gemarkeerde ethiek maken Frederik van Eeden tot een modern denker en schrijver.

Volledige naam
Frederik Willem van Eeden

Geboren
3 april 1860

Geboorteland
Nederland

Overleden
16 juni 1932

Meest bekende werk
• De Waterlelie
• Van de koele meren des doods

Klik hier om een uitgebreide Chronologie van Frederik Willem van Eeden te bekijken.